• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

by botond

Tisza vízgyűjtőjén lévő szennyezőforrások felmérése és feltérképezése

Szennyezőforrás feltérképező program

2000. nyarán a Független Ökológiai Központ és partnerszervezetei, az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti és a nagyváradi Ecotop Alapítvány pályázati támogatást kapott Magyarország Környezetvédelmi Minisztériumától a Tisza vízgyűjtő romániai szakaszán, elsősorban bányászati tevékenységekhez köthető létesítmények vizsgálatára.

Célkitűzésünk a potenciális bányaipari szennyezőforrások térképezése, felmérése értékelése volt, valamint, egy adatbázis létrehozása, amelyben a meddőhányókra és zagytározókra vonatkozó összes információ megtalálható, az obiektum és közvetlen környezete rehabilitálására tett ajánlatokkal együtt.

Felmérésünk az Avas-, Kőhát-, Gutin- és Cibles hegységek és a Láposi medence bányavidékeire terjedt ki.

A terepbejárások során 16 részterületről, összesen 355 bányászati eredetű, durvatörmelékes meddőhányót tártunk fel, amelyek össztérfogata majd 6 millió m3 anyagot tesz ki, valamint, 6 részterületről, összesen 15 zagytározót, amelyek több mint 200 hektárt borítanak, össztérfogatuk 32 millió m3, becsült tömegük 51 millió tonna.

Térképet készítettünk minden egyes részterületről, amelyen megjelenítettük a meddőhányók helyzetét, méretét és kockázati besorolását, valamint a zagytározók helyzetét és méretét.

A felmérésből származó statisztikai adatok azt mutatják, hogy 63 meddőhányó, amely a térségben található bányameddő háromnegyedét foglalja magába, komoly kockázati tényezőt képvisel. Ezek közül kilenc nagyon veszélyes és ezek esetében sürgős rehabilitációs munkálatokra lenne szükség. E munkálatok a rézsűk stabilizálását, a létező védőépítmények felújítását, a bánya- és csurgalékvíz összegyűjtését és tisztítását foglalják magukba, valamint észlelési pontok (kutak) hálózatának létrehozását, időszakos észlelési programmal.

Szükségesnek tartjuk, az összes meddőhányó és zagytározó esetében a táj adottságainak megfelelő növényzet telepítését, kiemelve az őshonos fafajok telepítésének fontosságát.
ecotoplogo

Linux, Apache, Php, Mysql, WordPress,Turist info Romania, NoLimits Technologies